Sıkça Sorulan Sorular

BURS İŞ VE İŞLEMLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
 
 • Yemek Bursuna Nasıl Başvurabilirim?

İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz bir dilekçe ile eğitim öğretim gördükleri fakülte veya yüksekokul İdaresine başvuru yapabilmektedir.

 • Kısmi zamanlı Öğrenci olarak çalışmak istiyorum bunun için ne yapmalıyım?

Her eğitim yılı için, ilgili yılın Ekim ayının ilk haftası içerisinde http://sks.tarsus.edu.tr web sayfasında kısmi zamanlı öğrenci iş ilanı yayınlanmaktadır. İş ilanında; hangi birimlerde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı hususu, birimlerin kısmi zamanlı öğrencilerde aradıkları şartlar ve öğrencilerin görev alacakları işler hakkında bilgi verilmektedir. Öğrencimiz çalışmak istediği birime dilekçe ile başvurmaktadır. Başvurular Ekim ayı sonuna kadar devam etmektedir. Kasım ayı başında ise birimler bünyelerinde çalışacak kısmi zamanlı öğrencileri belirlemektedir.

 • Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru için gerekli belgeler başvuru döneminde Üniversitemizin internet sayfasında yayınlanmaktadır.

 • Kısmi zamanlı çalışmaya seçilen öğrenci öğrenim süresi boyunca çalışmaya devam edebilir mi?

Bir eğitim yılında öğrencinin kısmi zamanlı olarak çalışması bir sonraki eğitim yılında da kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmaya devam etmesi anlamına gelmemektedir. Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencinin her yıl yeniden başvuruda bulunması gerekmektedir. Yaz döneminde kısmi zamanlı çalışma yoktur.

 • Kısmi Zamanlı öğrencilerde aranan şartlar nelerdir?

a) Öğrenci statüsünde olmayan sertifika programına devam edenler ile özel öğrenciler dışında üniversitemizde bir programa kayıtlı olmak. b) Normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim görüyor olmak. c) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı arasında daha önce yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi fesih edilmemiş olmak. d) Herhangi bir disiplin cezası bulunmaması. e) Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak. f) Kısmi zamanlı öğrenciliğe başvurduğu ve çalışmaya devam ettiği sürece kayıt dondurmamış olmak. g) T.C. vatandaşı olmak. h) Yukarıdaki koşulları taşıyan öğrencilerden deprem sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü belgeleyen öğrencilere ve şehit/gazi çocuğu veya engelli olduğunu belgeleyen öğrencilere öncelik tanınmaktadır.

 • Yeni eğitim öğretim yılında kısmi zamanlı çalışmalar ne zaman başlar ve ne zaman son bulur?

Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı 1 Kasım’da (bu günün resmi tatil olması durumunda bu tarihi takip eden ilk mesai gününde) başlamaktadır. Bu süre 30 Haziran (bu günün resmi tatil olması durumunda bu tarihi takip eden ilk mesai gününde) günü sona ermektedir.

 • Kısmi zamanlı öğrencilere ne gibi görevler veriliyor?

Kısmi zamanlı öğrencilere iş gücü ihtiyacı duyulan büro işleri, kütüphane işleri vb. gibi işler verilmektedir.

 • Bir saatlik net çalışma ücreti kaç TL’dir?

Bir saatlik net çalışma ücreti 2020/2021 eğitim öğretim yılı itibariyle 5 TL’dir. Her yıl bu tutar değişmektedir.

 • Okulların kapalı olduğu yaz aylarında kısmi zamanlı olarak çalışabilir miyim?

Üniversitemizde yaz aylarında kısmi zamanlı olarak öğrenci çalışması yoktur.

 • Yarıyıl tatili esnasında kısmi zamanlı olarak çalışabilir miyim?

Kısmi zamanlı olarak çalışma öğrencinin görev yaptığı birim tarafından ihtiyaç duyulması halinde yarıyıl tatilinde de devam eder.

 • Kısmi zamanlı çalışma karşılığı ücreti ne zaman alıyoruz bir ay süreyle mi çalışıyoruz?

Öğrenci önce biriminde kısmi zamanlı olarak çalışmakta ve daha sonra çalıştığı kısma tekabül eden ücreti almaktadır.

 • Kısmi zamanlı olarak çalışırken adıma ne tür prim yatırılıyor?

Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerden; anne, baba veya evli ise eşi tarafından sağlık güvencesi olanlar için ilgili mevzuat gereğince iş kazası ve meslek hastalıkları primi Üniversitemiz tarafından ödenmektedir. Hiçbir sağlık güvencesi olmayanlar ve 25 yaşını dolduran erkek öğrenciler için ise Genel Sağlık Sigortası primi ve iş kazası ve meslek hastalıkları primi Üniversitemiz tarafından ödenmektedir. Kısmi zamanlı çalışma amacıyla seçilen öğrencilerimizden hiçbir sağlık güvencesi olmayan öğrencilerimiz ve 25 yaşını doldurmuş erkek öğrencilerimiz; ilgili SGK kuruluşundan durumlarını bildiren belgeleri alarak tarafımıza sunacaklardır.

 • Yeşil Kartım var kısmi zamanlı çalışmaya başladığım zaman kartım iptal olur mu?

Hayır. Yeşil Kartı bulunan öğrencilerimizin adına sadece iş kazası ve meslek hastalıkları primleri yatırılmaktadır.

 • Anne ve ya babadan sağlık güvencem var bu işe başladığım zaman SGK işe giriş bildirgem düzenlendiğinde sağlık güvencem açısından annemin veya babamın üzerinden düşer miyim?

Hayır. Öğrencinin annesi veya babası üzerinden faydalandığı sağlık güvencesi aynen devam eder. Adına sadece iş kazası ve meslek hastalıkları pirimi yatırılmaktadır.

 • Anne veya babamdan sağlık güvencem olmasına rağmen sağlık muayenem esnasında sağlık güvencemin olmadığı söylendi bu konuda ne yapmam gerekiyor?

Bu durumda kısmi zamanlı öğrenciden Başkanlığımıza hitaben konu ile ilgili bir dilekçe talep edilmektedir. Dilekçe gönderemeyen öğrencilerimiz 0324 600 00 60 numaralı telefona fax çekerek de işlemlerini sürdürebilmektedir.

 • Sağlık güvencesi olmayan bir öğrenciyim hastaneye gittiğimde muayenemin yapılması için benden neden para istendi?

Öğrencinin ücretsiz muayene olabilmesi için 30 günlük bir primin adına yatırılmış olması gerekmektedir.

 • Çalıştığım dönem için puantaja imza atmayı unuttum ücretim yatırılır mı?

Öğrencinin çalıştığı saat ücretini hak edebilmesi için ilgili ay içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmesi ve çalışma saatlerini gösteren puantaja imza atması gerekmektedir.

 • Kısmi zamanlı olarak çalışmak istiyorum bunun için başvuruda iki ya da daha fazla birime başvurabilir miyim?

Kısmi zamanlı çalışma başvurusunda bir öğrenci sadece tek bir birim için başvuruda bulunabilir.

YEMEK HİZMETLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
 • Yemekler Üniversitemiz Personeli olan aşçılar tarafından mı hazırlanıyor?

Yemek hizmeti Mersin Öğretmenevi tarafından hizmet alımı usulü ile yapılmaktadır. Mersin Öğretmenevi ile Üniversitemiz arasında yapılan yemek sözleşmesine uygun olarak kendi mutfaklarında hazırlanan yemekler, Üniversitemiz Yemekhanelerinde servis edilmektedir.

 • Yemeklerde kullanılan malzemeler belirli bir denetimden geçiyor mu? Malzemeleri kimler denetliyor?

Yemeklerinde kullanılan tüm malzemeler Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında görevli personel tarafından denetlenmektedir.

 • Bir gün önce pişen yemekten artan herhangi bir malzeme ertesi gün yemeğinde kullanılıyor mu?

Her yemeğin malzemesi taze olarak alınmakta ve ertesi güne özel yapılmaktadır. Mutfak ve yemekhanelerimizde yemek ihalesi şartnamesinde belirtilen evsaflarda birinci sınıf malzemeler kullanılmaktadır.

 • Kaç kişilik yemek hazırlanmaktadır?

Mersin Öğretmenevi mutfağında bir günde 10.000 kişiye kadar yemek hizmeti verilmektedir.

 • Yemek menüleri hazırlanırken nelere dikkat edilmektedir. Yemek menülerini kim oluşturmaktadır?

Menüler aylık olarak ilgili firmanın diyetisyenleri tarafından hazırlanmakta ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı personelinin onayına sunulmaktadır.

 • Yemekhanelerde vejetaryenler için etsiz yemekler sunulmakta mıdır?

Evet, vejetaryen menü bulunmaktadır.

KÜLTÜR BİRİMİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
 • Kültürel faaliyetler kapsamında yapılan çalışmalar nelerdir?

Öğrenci Toplulukları bünyesinde çeşitli kültürel etkinlikler planlanmakta ve yürütülmektedir.

SPOR BİRİMİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
 • Üniversitede spor tesisi var mı?

Üniversitemizde bir adet halı saha bulunmaktadır.

 • Halı Saha Tesisini Nasıl Kullanabilirim?

Halı saha; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvuru yaparak belirlenen planlama doğrultusunda öğrenci ve personel tarafından kullanılmaktadır.

 • Öğrenci Toplulukları iş ve işlemleri nelerdir?

Üniversitemizde yıl boyunca öğrenci topluluk kuruluş başvurusu yapılmaktadır. Kuruluş evrakları topluluk danışmanının dilekçesi ile Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletilir. Tüm başvurular Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına tarafından üst yazı ile Öğrenci Kulüpleri Komisyonunun onayına sunulmaktadır. Faaliyetlerine devam etmek isteyen Üniversitemiz Öğrenci Toplulukları her yıl 15 Mayıs gününe kadar güncelleme evraklarını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim etmektedirler. Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin kurulma, güncellenme ve denetim işlemleri Öğrenci Kulüpleri Komisyonu (Ö.K.K.) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci kulüpleri; kuruluş, güncelleme, etkinlik ve diğer işleyiş süreçlerinde Tarsus Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi doğrultusunda faaliyet gösterir.

 • Ayrıca;

Öğrenci Kulüpleri hakkında sıkça sorulan sorulara ulaşmak için lütfen tıklayınız.Teşekkür ederiz.